Bygdegårdens historia

Bygdegård uppfördes under senare delen av 1950-talet och invigdes för sitt ändamål i februari 1958. Byggkostnaden uppgick till 435.000 kronor och det var dåvarande kommun som var byggherre. Byggnaden kom att användas dels som kommunalhus och dels som allmän samlingslokal.

Vid kommunalsammanslagningen 1971 överflyttades den kommunala verksamheten till Nässjö och hela Bygdegården kom att utnyttjas som samlingslokal.

1995 bildades Bygdegårdsföreningen som också övertog verksamhetsansvaret.
Under perioden 1995 – 2000 har Bygdegården varit föremål för en genomgripande upprustning. Genom till- och ombyggnad samt allmän upprustning har Bygdegården blivit en modern och tidsenlig samlingslokal. Nämnas kan, nytt tegeltak, nya fönster o dörrar, installation av jordvärme, nytt kök med senaste utrustning. Handikappanpassning med bl. a. toaletter, rullstolsramp, hiss, hörselslinga.

Den totala kostnaden för nämnda upprustning uppgår till drygt 2,7 miljoner.

björkar