Styrelsen & Kommittéer

2004 års Styrelsen & Kommittéer

Besöka vår nya webbsida för att se nuvarande styrelse och aktuell kontaktinformation.

Ordförande   Moddy Elofsson 0380 372057
Sekreterare Pia Wungi 0380 372036
Kassör Ingrid Örn 0380 372021
Ledamöter: Anders Claesson 0380 375018
Bernt Ivarsson 0380 375107
Gunnar Wallentinsson 0380 375019
Bo Adolfsson 0382 51053
Gösta Franzén 0380 701 28
Ungdomskommitté Rickard Claesson 0380 375070
Lotterikommitté Bo Adolfsson 0382 51053
Programkommitté Gunnar Wallentinsson 0380 375019
Servicekommitté Ingrid Örn 0380 372021
Vaktmästare

Carola Karlsson

0380 375051
Data Arne Engqvist 0380 372001

styrelse